Психологічна служба

 

Документи, що регламентують роботу психологічної служби
Закон  України " Про освіту"
Закон  України" Про дошкільну освіту"
Декларація прав дитини
Конвенція ООН про права дитини
Конституція України
Положення про дошкільний навчальний заклад

Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ МОУ від 03.05.99 № 127 зі змінами.

Наказ МОНУ від 07.06.2001 № 439 "Про затвердження Положення про психологічну  службу системи освіти України.

Наказ МОНУ від 02.07.2009 № 616 "Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України".

Етичний кодекс психолога.

Основні завдання практичного психолога:

1. Супровід навчально-виховного про­цесу, сприяння збереженню позитивного психологічного клімату серед дітей та працівників ЗДО.

2. Профілактика дезадаптації новоприбу­лих дітей.

3. Психологічна просвіта батьків вихованців та педагогічного колективу.

4. Профілактика загострення кризи 3 років.

5. Визначення та формування психологіч­ної готовності до шкільного навчання.

6. Психологічний супровід дітей, які потре­бують підвищеної педагогічної уваги, — дітей-сиріт, дітей, котрі знаходяться під опікою, дітей з ускладненою поведінкою тощо.

7. Консультаційна робота з адміністрацією дошкільного закладу, вихователями й батьками щодо різних психологічний проблем.

Основна мета роботи психологічної служби:

- Створення оптимальних умов для повноцінного розвитку дитини,збереження її психічного здоров ’я, розвитку творчого потенціалу дітей.

- Створення психоемоційного комфорту всіх учасників навчально-виховного процесу.

Погода у Харкові на тиждень