Безпека життєдіяльності

Звіт

про проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, протипожежних тренувань та евакуації

в ЗДО № 425 з 10.09.2018 по 14.09.2018 року м. Харкова

На виконання наказу Управління освіти адміністрації  Холодногірського району від 31.08.2018 № 161 «Про підготовку  та проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, протипожежних тренувань та евакуації», наказу директора ЗДО № 425  Бойченко Г.В. від 03.09.2018 року № 43 «Про підготовку та проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, протипожежних тренувань та евакуації» з 10.09.2018 по 14.09.2018 року проведено «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, протипожежних тренувань та евакуації». У його підготовці і проведенні взяли участь персонал, батьки та діти закладу дошкільної освіти.

Для проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, протипожежних тренувань та евакуації» було створено творчу групу:

Голова творчої групи -  Бойченко Г.В., директора ЗДО № 425

Члени творчої групи – Єріна С.В., вихователь- методист;

вчитель-логопед Мухіна Н.М.,

завгосп Шепелєва Н.В.,

ст.медсестра Ісіченко І.О.

Творча група підготувала план  підготовки та проведення Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, протипожежних тренувань та евакуації та склала план та графік проведення евакуації.

         Метою проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, протипожежних тренувань та евакуації» є поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час НС.

         Під час підготовки до «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, протипожежних тренувань та евакуації» проведено ряд заходів:

 • перевірено наявність документів заходу;  
 • перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 •  перевірено наявність стендів, пам’яток з ЦЗ та безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків;
 • з педагогами проведено консультацію - диспут на знання правил безпечної поведінки та з питань профілактики невиробничого травматизму;
 • перевірено стан та забезпеченість медичного обладнання, поповнено аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх групах;
 • в наявності ватно-марлеві пов’язки як засіб індивідуального захисту;
 •  перевірено стан спортивного обладнання;
 • підготовлено конспекти та проведені заняття за тематичним планом та програмою «Дитина» та освітньою програмою для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». Оформлено стендову інформацію:

- «Перша допомога при отруєннях»;

- «Обережно! Незнайомець!»;

Розроблені  тематичні пам’ятки для батьків:

- «Як розповісти дітям про стихійні лиха»;

- «Безпека батьків – безпека дітей!»;

-  «Обережно! Гроза!»

 • «Попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей», «Дії під час виникнення пожежі»;

  Під час проведення  «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, протипожежних тренувань та евакуації» були проведені наступні заходи з дітьми:

 • Виставка дитячих малюнків «Безпека дитини»;
 • Тематична розвага за планом музичного керівника «Незнайка у небезпеці»
 • Рухливі та дидактичні ігри, День здоров’я;
 • Тренінги, моделювання ситуацій, проблемні ситуації з НС;
 • Бесіди, заняття, читання та розгляд ілюстрацій відповідно до теми тижня.

Педагогічний колектив ЗДО № 425 працював за такими напрямками:

«Дитина та інші люди», «Дитина і природа», «Предметний світ», «Захисти себе сам», «День здоров’я». Вихователі разом з музичним керівником та дітьми старшого дошкільного віку підготували драматизацію казки «Котик і Півник» для дітей молодшого дошкільного віку.

 Роботу проводили із залученням дітей до різних форм роботи: заняття, ігрова діяльність, театралізована діяльність, розваги, конкурси, бесіди (індивідуальні, групові та колективні), екскурсії, читання художньої літератури з використанням українського фольклору, самостійно-художня діяльність, психогімнастика, пошуково-дослідницька діяльність, моделювання ситуацій та їх розв’язання.

Робота проводилася згідно плану проведення тижня. Всі заходи, які були заплановані – вчасно проведені. Діти добре засвоїли норми та правила безпеки.

            Здійснювали цільові екскурсії: на кухню, пральню, педагоги водночас формували у дітей уявлення про те, що вогонь і електрика потрібна людині, однак, при недбалому та неуважному відношенні до цього, представляє небезпеку для життя, а також для всього того, що створено руками людини; до світлофора та по вулицях міста;  пожежну частину, для розширення знань дітей про працю пожежника, відповідальність за життя та здоров’я людей.

Педагоги організували та спрямували пізнавальну діяльність дітей на предмети, явища, події, які не лише сприяють розвиткові уявлень про навколишній світ, але й дають початкові елементарні знання правил протипожежної безпеки, які в процесі занять систематично закріплюються та поширюються.

Не залишились без належної уваги і батьки вихованців - з ними проводилась робота щодо поліпшення засвоєння знань безпеки життєдіяльності дитини: бесіди, консультації, пам'ятки. Заходи, які були проведені, дали змогу дітям, батькам та педагогам одержати достатньо знань про бережне ставлення до життя і здоров’я – свого і оточуючих людей. Певну допомогу у підготовці заходів до «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, протипожежних тренувань та евакуації» надала виставка методичної літератури, яка була організована під керівництвом вихователя-методиста Єріної С.В.. Високий рівень допомоги надала творча група.

13 вересня 2018 року о 09  годині проведено практичний тренінг з евакуації вихованців і працівників ЗДО на випадок надзвичайної ситуації. За результатами проведеної навчальної евакуації зроблено висновок про необхідність додаткового відпрацювання своєчасного інформування про надзвичайну ситуацію та порядок і послідовність дій під час евакуації, а також актуальним є питання щодо захисних споруд.

Завершився тиждень безпеки тематичною розвагою за планом музичного керівника «Незнайка у небезпеці», під час якої вихованці закладу практикували навички гасіння пожежі, рятування тварин з палаючого будинку.

Підводячи підсумки роботи під час «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, протипожежних тренувань та евакуації» слід відмітити:

організація тематичного тижня проведено на достатньому рівні. В закладі забезпечені умови для безпечної життєдіяльності дітей, педагоги надають пріоритетного значення формуванню знань дітей з особистої безпеки та захисту життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях. Діти навчилися реалізовувати отримані знання на практиці, співвідносити правила безпечної поведінки на вулицях, на дорозі, у побуті тощо. Залучення батьків до спільної праці у вихованні дітей сприяло підвищенню відповідальності батьків за життя та здоров'я власних дітей.

Евакуація 13.09.2018

 

 

Заходи до Тижня безпеки дитини

 

 

 

Звіт

про проведення «Тижня безпеки дитини»

в ЗДО № 425 з 14.05.2018 по 18.05.2018 року

На виконання наказу Управління освіти адміністрації  Холодногірського району від 23.04.2018 № 201 «Про підготовку  та проведення «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки», наказу завідувача ДНЗ № 425 м. Харкова Бойченко Г.В. від 23 квітня 2018 року № 19 «Про підготовку та проведення Тижня безпеки дитини» з 14.05.2018 по 18.05.2018 року у ЗДО № 425 проведено «Тиждень безпеки дитини». У його підготовці і проведенні взяли участь персонал, батьки та діти закладу дошкільної освіти.

Для проведення «Тижня безпеки» було створено творчу групу:

Голова творчої групи -  Бойченко Г.В., завідувач ЗДО № 425

Члени творчої групи – Єріна С.В., вихователь- методист;

вчитель-логопед Мухіна Н.М.,

завгосп Шепелєва Н.В.,

ст.медсестра Негода Ю.А.

Творча група підготувала «План  підготовки та проведення Тижня безпеки дитини» та склала план та графік проведення евакуації.

Метою проведення «Тижня безпеки дитини» є поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки та захисту життя; пропаганда здорового та безпечного способу життя серед дітей та батьків; вироблення у дітей дошкільного віку умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров'я під час НС.

Під час підготовки до «Тижня безпеки дитини» проведено ряд заходів:

 • перевірено наявність документів заходу;
 • перевірено наявність журналів проведення інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;
 • перевірено наявність стендів, пам’яток з ЦЗ та безпеки життєдіяльності і правил надання першої допомоги постраждалим від нещасних випадків;
 • з педагогами проведено консультацію - диспут на знання правил безпечної поведінки та з питань профілактики невиробничого травматизму;
 • перевірено стан та забезпеченість медичного обладнання, поповнено аптечку швидкої допомоги в медичному кабінеті та в усіх групах;
 • в наявності ватно-марлеві пов’язки як засіб індивідуального захисту;
 • перевірено стан спортивного обладнання;
 • підготовлено конспекти та проведені заняття за тематичним планом та програмою «Дитина» та програмо розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Оформлено стендову інформацію:

- «Безпека на воді»;

- «Перша допомога потопаючим»;

- «Обережно! Невідомі речі!»;

- «Обережно! Незнайомець!».

Розроблені  тематичні пам’ятки для батьків:

1. «Попередження дорожньо-транспортного травматизму серед дітей»,

2.«Захисти себе сам!»,

3.«Дії під час виникнення пожежі»;

4. «Обережно! Гроза!»

 Під час проведення  «Тижня безпеки дитини» були проведені наступні заходи з дітьми:

 • Виставка дитячих малюнків«Безпека малюка»;
 • Спортивна розвага «Хто найспритніший» (старший дошкільний вік), «Будь обережним!» (молодший дошкільний вік);
 • Рухливі та дидактичні ігри, тематичні розваги;
 • Тренінги, моделювання ситуацій, проблемні ситуації з НС;
 • Бесіди, заняття, читання та розгляд ілюстрацій відповідно до теми тижня.

Педагогічний колектив ЗДО № 425 працював за такими напрямками:

«Дитина і природа», «Дитина та інші люди», «Предметний світ», «Захисти себе сам. День цивільного захисту», «День здоров’я».

Вихователі закладу працювали творчо, плідно,спонукали малюків шукати виходи з непростих ситуацій,приймати виважені,продумані рішення. Відпрацювали правила безпечної поведінки під час ігрової діяльності. Діти засвоїли, що вогонь - не іграшка,  що дуже важливо вміти вибирати безпечні предмети для гри та зручні місця. Діти залюбки розгадували загадки про небезпечні предмети (сірники, голки, тощо), при цьому засвоюючи правила, що ці предмети- не іграшка для дитини.

Вихователі разом із музичним керівником організували та спрямували пізнавальну діяльність дітей на предмети, явища, події, які не лише сприяють розвиткові уявлень про навколишній світ, але й дають початкові елементарні знання правил протипожежної безпеки, які в процесі занять систематично закріплюються та поширюються. Педагоги всіх груп виробили у дітей стійку установку на неможливість ігор із сірниками, легкозаймистими речовинами, користування електричними та опалювальними приладами.

Дорослі розповіли та показали,яким небезпечним може бути електрообладнання, наголосили, що вогонь захований всередині - це електрика. Відбулися спортивні розваги «Хто найспритніший?» та «Будь обережним!», під час яких вихованці закладу закріпили правила протипожежної  безпеки у природному довкіллі та у побуті. Велику увагу приділили екологічному, здоров'язберігаючому вихованню. Не залишились без належної уваги і батьки вихованців - з ними проводилась робота щодо поліпшення засвоєння знань безпеки життєдіяльності дитини: бесіди, консультації, пам'ятки.Батьків активно залучали до проведенняспортивної розваги,художньої творчості. Заходи, які були проведені дали змогу дітям, батькам та педагогам одержати достатньо знань про бережне ставлення до здоров'я – свого і оточуючих людей. Певну допомогу у підготовцізаходів до«Тижня безпеки» надала виставка методичної літератури, яка була організована під керівництвом вихователя-методиста Єріної С.В. Високий рівень допомоги надала творча група.

В день цивільного захисту провели тренінг евакуацію, під час якої постійний склад та керівники ланок узагальнили свої обов’язки та перевірили їх на практиці. Дітям розповіли про дії під час виникнення НС, і правила поведінки під час проведення евакуації. Діти із задоволенням при йняли участь у тренінгу. Їм було цікаво, всі були уважні і виконували вказівки вихователів.

Підводячи підсумки роботи під час ««Тижня безпеки», слід відмітити: організація тематичного тижня проведено на достатньому рівні, в закладі забезпечені умови для безпечної життєдіяльності дітей, педагоги надають пріоритетного значення формуванню знань дітей з особистої безпеки та захисту життя і здоров'я у надзвичайних ситуаціях. Діти навчилися реалізовувати отримані знання на практиці, співвідносити правила безпечної поведінки на вулицях, на дорозі, у побуті тощо. Залучення батьків до спільної праці у вихованні дітей сприяло підвищенню відповідальності батьків за життя та здоров'я власних дітей.

Однак,за результатами проведеного«Тижня безпеки» виявлено певні недоліки, а саме:

 • не проведено консультацію для батьків з валеології «Весняний авітаміноз – причини й наслідки!» від 18 травня 2018 року у групі № 5;
 • недостатньо папок-пересувок з питань безпеки життєдіяльності дитини для батьків у групах № 9, 

Тренінг Евакуація

 

 

 

 

Шкільний офіцер "Про правила дорожнього руху дітям"

 

 

 

 

 

 

 

Розвага "Будь обережним!"

 

 

 

 

 


2 листопада 2017 року в закладі дошкільної освіти відбувся практичний тренінг з евакуації.

 

 

1 листопада 2017 року пройшли протипожежне тренування

 

Комплекс заходів щодо збереження життя та здоровя дітей та навчання правилам поведінки у надзвичайних ситуаціях  на 2017-2018 навчальний рік

Зміст роботи

Термін

Відпові-дальний

Відмітка про викон.

1

З метою запобігання нещасним випадкам та збереження здоров’я кожного вихованця:

● стежити за дотриманням техніки безпеки в групах та на ділянках дошкільного навчального закладу;

● стежити за якістю надання дітям знань з ППБ та ПДР; пропаганди цих знань серед батьків;

● надати необхідну методичну допомогу вихователям щодо пропаганди валеологічних знань серед дітей і батьків.

 

 Протягом

року

 

 Протягом

року

 

Протягом

року

 

 

 

 Вихователь - методист

 

Вихователь - методист

 

 Вихователь - методист 

 

1.

Робота з дітьми.

1.1.

Проведення тематичних занять та бесід

Протягом року.

Вихователі

 

1.2.

Вивчення віршів, читання відповідної художньої літератури.

Протягом року

Вихователі

 

1.3.

Конкурс малюнків "Небезпечні речі для малечі"

Квітень

Вихователь - методист

 

1.4.

Оформлення тематичного розвивального середовища

До жовтня

Вихователь - методист, вихователі

 

ІІ.

Робота з батьками.

2.1.

Консультації:

- " Безпека дитини – турбота дорослих "

     - " Небезпека на дорозі "

 

Жовтень Квітень

 

 

Вихователі

 

2.2.

Виготовлення та оновлення наочності для батьків:

-«Дитина і природа»;

-«Дитина і вулиця» ;

-«Дитина серед людей»;

- «Дитина і вогонь»;

-«Дитина вдома»

     - сезонну наочність.

 

 

До 01.10

 

 

 сезонно

 

 

Вихователі

 

ІІІ.

Робота з педагогами.

3.1.

Проведення інструктажів.

Відповідно до положення

Завідувач

 

3.2.

Консультації:

-         планування роботи по формуванню життєзберігаючої компетентності на сучасному етапі ;

-         шляхи формування життєзберігаючої компетентності у дітей дошкільного віку

 

 

Жовтень

 

 

 

Квітень

 

Вихователь - методист

 

Вихователь - методист

 

       

 

     

16 вересня 2017 року пройшли тематичні заняття з циклу "Один вдома", під час яких дошкільники закріпили правила поводження з небезпечними речами.

 

 

23 травня 2017 року в ДНЗ пройшов тренінг "Евакуація". Діти отримали практичні навички щодо евакуації під час пожежної небезпеки. Колектив закладу проявив оперативність, дисціплінованість, згуртованість. Так тримати!!!

 

 

 

22 січня 2017 року малята подивилися лялькову виставу "Лисиця та сірий вовк" та повторили правила поведінки на водоймах взимку.

5 грудня 2016 року пройшов "День безпеки на дорогах


1
2
3
Погода у Харкові на тиждень